เพลง
Lifestyle

ความหมายประเภทและองค์ประกอบของละคร

ซี่รี่ส์หรือละครเป็นอะไรที่ได้รับความนิยมตั้งแต่สมัยอดีตช่วงแรกของรายการโทรทัศน์ที่อยู่คู่กับมาโดยตลอด มีหลากหลายเรื่องที่มีที่งความสนุกและความเศร้า อิ่มเอม หลากความรู้สึกที่มาพร้อมกับเรื่องให้คนดูช่วยกันลุ้นไปกับตัวละครนั้นเองครับ แต่จะมีสักกี่ท่านที่มีความรู้เกี่ยวกับละครและที่มาว่าเป็นมาจากไหนเป็นอย่างไร? บทความนี้จะพาไปหาคำตอบกันครับ ความหมายของละคร         ละคร หมายถึง ศิลปะการแสดงที่เกิดขึ้นจากการนำภาพ ประสบการณ์ และจินตนาการของมนุษย์มาผูกเป็นเรื่องราว แล้วนำเสนอแก่ผู้ชม โดยมีผู้แสดงเป็นสื่อความหมาย นอกจากนี้ ยังนักปราชญ์ นักการศึกษา ท่านผู้รู้ ได้ให้นิยามความหมายของละครแตกต่างกันออกไป ประเภทของละคร ละครแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ●ละครแนวเหมือนจริง คือ ละครที่ให้ภาพชีวิตความเป็นจริงสะท้อนชีวิตในสังคมและความเป็นอยู่ของชุมชนออกมาเป็นเรื่องราว ดังคำกล่าวที่ว่า “ละครคือชีวิต” ●ละครแนวไม่เหมือนจริง คือ ละครที่ให้ภาพของการแสดงหลุดออกไปจากชีวิตประจำวัน โดยยึดคนดูเป็นเป้าหมายสำคัญ เพื่อให้คนดูเกิดความสนุกสนาน เพลิดเพลิน ตื่นเต้น และผู้ดูจะเกิดความรู้สึกว่าสิ่งที่ปรากฏไม่ใช่ชีวิตจริง เช่น การแสดงโขน ละครรำ ซึ่งฉากและเครื่องแต่งกายจะหรูหราเกินจริงแต่ก็สวยงาม ประณีตวิจิตรบรรจง มีเสน่ห์ประทับใจคนดู องค์ประกอบของละคร 4 ประการ ●ต้องมีเรื่อง ตัวละครเจรจาไปตามเนื้อเรื่องของบทละครผู้ประพันธ์บทจะต้องมีความสามารถในการบรรยายบุคลิกลักษณะและนิสัยของตัวละครได้ชัดเจน                […]